Beton architektoniczny w pe?nej tafli

Beton architektoniczny to ?wietny materia?, ktry doskonale wpisuje si? w nowoczesne, minimalistyczne wn?trza. Efekt dekoracyjny uzyskany dzi?ki tej metodzie sprawi, ?e wasze mieszkanie nie b?dzie potrzebowa? dodatkowych ozdb.

Beton architektoniczny zosta? wykonany w pe?nej tafli, w prywatnym mieszkaniu, co potwierdza, ?e takie zabiegi dekoracyjne nie s? zarezerwowane wy??cznie dla firm lub hoteli. Beton architektoniczny mo?na wykorzysta? na ?cianach wewn?trznych, elewacji, posadzce lub tarasie.

Zach?camy do zapoznania si? z nasz? ofert? Tynkw i Farb dekoracyjnych, gdzie zobaczy? mo?na wi?cej ciekawych efektw dekoracyjnych.

A poni?ej zdj?cia z ostatniej realizacji: