Farby i tynki

Dysponujemy w?a?ciwie wszystkimi efektami dekoracji ?cian i elewacji zewn?trznych dost?pnymi na rynku. Wyselekcjonowali?my ofert? kilku czo?owych W?oskich producentw.

Dysponujemy gam? kilkudziesi?ciu produktw w ponad trzech tysi?cach kolorw.

Jeste?my wstanie przygotowa? ka?dy efekt i kolor na ?yczenie klienta.

Wykonujemy miedzy innymi:

  • Efekty betonu w podzia?ach na bloki i bez
  • Efekty trawertynu w wielu odmianach
  • Efekty kamienne
  • Efekty metaliczne i per?owe