Mikrocement – System Living Euwork

Mikrocement jest obecnie bardzo modnym i cz?sto stosowanym w architekturze pokryciem posadzkowym i ?ciennym.

Jego podstawowym budulcem jest cement i ?ywica co sprawia ze jest to materia? bardzo twardy i sztywny ale co za tym idzie nieelastyczny. Nasz system mikrocementowy o nazwie Living sk?ada si? z mostkw zaczepnych, kilku warstw cementowych wst?pnych – zbrojonych w?knami w masie, warstw wyko?czeniowych oraz dwusk?adnikowych impregnatw i lakierw poliuretanowych.

Taki system mimo wzmocnionych warstw bazowych wymaga jeszcze zbrojenia dylatacji zastanych w Pa?stwa posadzce. Wykonujemy go przy u?yciu technologii Magic Net opisanej w poprzednim artykule.

Spjno?? technologiczna wszystkich warstw i ich w?a?ciwo?ci gwarantuj? nie tylko wysok? odporno?? na uszkodzenia mechaniczne ale rwnie? odporno?? na p?kni?cia.

System mikrocementowy Living wyr?nia rwnie? to, ze jest ca?kowicie nietoksyczny i pozbawiony rozpuszczalnikw. Przy wykonaniu nie wyst?puj? ?adne uci??liwe zapachy.

Kolorystyka to paleta 2000 kolorw.